Reference

2016 – 2018 Unipetrol RPA – Výstavba PE3 

 • Kompletní zajištění rozvodu NN na stavbě
 • Montáž zemnící sítě
 • Personální výpomoc kontraktoru Technip Italy  a jejich subdodavatelům

2016 Severočeské doly a.s. – Záložní ovládání K74

 • Kompletní pokládka kabeláže
 • Zapojení a uvedení do provozu řídícího systému zdvojení kabin.
 • Spolupráce s Prodeco/Bohemia Müller

2015 Elektrárna Prunéřov -  KOEPRUII 

 • Pokládka kabeláže
 • Zapojení a uvedení do provozu
 • Personální výpomoc kontraktoru Siemens

2014 – 2015 Lovochemie a.s. – Ekologizace energetického zdroje  

 • Pokládka kabeláže 60km
 • Montáž kabelových tras
 • Personální výpomoc kontraktoru ČKD diz

 2014 Rekonstrukce čerpací stanice surové vody pro EPRUII 

 • Montáž kabelových tras
 • Pokládka kabeláže
 • Montáž rozvaděčů a technologie
 • Uvedení do porvozu
 • Personální výpomoc kontraktoru Siemens

 2014 Lovochemie a.s. – Rozvodny VN   

 • Stavba VN Reaktorů
 • Pokládka kabeláže
 • Úpravy v rozvodnách VN
 • Uvedení do provozu

2014 N4G- plynovod Gazela Intenzifikace 

 • Úpravy řídícího systému
 • Montáž zařízení meření teplot plynu a země na předávacích stanicích.
 • Uvedení do provozu

 2013 Tescan, Brno 

 • Montáž kabelových tras
 • Pokládka kabeláže
 • Montáž technologie + zapojení
 • Uvedení do provozu

2013 Bershka, Na příkopě, Praha       

 • Montáž kabelových tras
 • Pokládka kabeláže
 • Montáž technologie + zapojení
 • Uvedení do provozu

2013 Siemens, Trutnov

 • Montáž kabelových tras
 • Pokládka kabeláže
 • Montáž technologie + zapojení
 • Uvedení do provozu

 

2013 ZARA, Na příkopě, Praha   

 • Montáž kabelových tras
 • Pokládka kabeláže
 • Montáž technologie + zapojení
 • Uvedení do provozu

2012 Kaufland, Most   

 • Instalace MaR Honeywell
 • Pokládka kabeláže
 • Montáž technologie + zapojení

2012  Plynovod Gazela TÚ Jirkov    

 •  Montáž technologie
 • Montáž rozvaděčů
 • Přepojení stávajícího systému
 • Uvedení do provozu